RACE INFOMATION

หลักการและเหตุผล
 
การท่องเที่ยวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม สามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค จังหวัดกระบี่ มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะทรัพยากร ทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะพีพี เกาะลันตา และเกาะห้อง จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Spiritual Tourism) และมีแนวโน้มจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายจึงเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา หรือเล่นกีฬาเพื่อแข่งขัน นักท่องเที่ยวที่เป็นนักกีฬาและเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ยังมีทีมงาน ผู้ติดตาม กองเชียร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะได้เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เกิดการจับจ่าย ใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวและบริการ ดังนั้นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ โดยการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาให้มาท่องเที่ยว ชมการแข่งขันกีฬา ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมในการแข่งขัน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดเมืองกีฬา(Sport City) เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ คือมีการส่งเสริม การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย มีการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติขึ้น ในจังหวัดกระบี่ จึงเป็นการสนองนโยบายเมืองกีฬา (Sport City) ให้บรรลุเป้าหมายอีกทางหนึ่ง และการจัดกิจกรรมกีฬาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด และประเทศ
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอาเภอเกาะลันตา และพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัด
3. เพื่อเผยแพร่การรับรู้และปลูกจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดกระบี่
 
รายละเอียดกิจกรรม
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง ได้รับความนิยมมากว่า 10 ปี “แอดเวนเจอร์ เรซ”คือการแข่งขันกีฬาที่ต้องใจความพยายามเอาชนะใจและฟันฟ่าขีดจำกัดของตัวเอง ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกกำหนดประเภทกีฬาเอาไว้หลากหลายประเภท อาทิ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยานเสือภูเขา พายเรือคายัค วิ่งเทรลหรือวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ ปีนหน้าผา ซึ่งใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 2-8 ชั่วโมงบางรายการอาจจะถึงมากกว่า10 ชั่วโมง นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันต้องมีพื้นฐานด้านการแข่งขันกีฬาและฝึกซ้อมร่างกายให้แกร่งเพียงพอ “ลันตา แอดเวนเจอร์ 2562”กิจกรรมการแข่งขันที่จะมาร่วมท้าทาย ให้เหล่าผู้แข็งแกร่งได้มีสนามได้ปะลองความสวามารถพิสูจน์ขีดจำกัดในตัว โดยประกอบไปด้วยกีฬาทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ว่ายน้ำในทะเล, ปั่นจักรยานเสือภูเขา วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ และพายเรือคายัค ซึ่งจะแข่งขันกันเป็นทีม ทีมละ 2 ท่านที่จะร่วมแข่งขัน ร่วมสนุกในเส้นทางที่ได้วางไว้ เพื่อพิสูจน์ความสวยงามของทั้ง 2 ฝั่งของเกาะลันตา อันได้แก่ เกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ

ประเภทการแข่งขัน

“ลันตา แอดเวนเจอร์ 2019” เป็นการปลุกกระแสกีฬาที่สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ให้หวนกลับมาอยู่ในกระแสนิยมอีกครั้ง และครั้งนี้ได้เพิ่มความท้าทายให้กับนักกีฬาที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว ได้มีกิจกรรมแปลกใหม่ไปกว่าเดิม โดยแบ่งประเภทการแข่งขันด้วยกัน 4 ประเภทดังนี้

“แอดเวนเจอร์” แข่งขันแบบทีม ทีมละ 2 คน เส้นทางการแข่งขันไม่เกิน 40 กิโลเมตร ผู้แข่งขันจะต้องนำพาทีมของตนเข้าเส้นชัยด้วยการ วิ่ง ว่ายน้ำ พายเรือคายัค และปั่นจักรยาน ซึ่งสนามแข่งขันจะถูกจัดวางไว้และสลับสับเปลี่ยนโดยไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เหมาะสำหรับผู้เริ่มแข่งขัน หรือเรียกว่ามือสมัครเล่น
แข่งขันทีมละ 2 คน 
ระยะการแข่งขันรวม 40 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ประเภทกีฬา
 - วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ
 - ว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุ(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)
 - ปั่นจักรยานในเส้นทางธรรมชาติ
 - พายเรือคายัค พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)
 
“เอ็กซ์ตรีม” แข่งขันแบบทีม ทีมละ 2 คน เส้นทางการแข่งขันไม่เกิน 80 กิโลเมตร ผู้แข่งขันจะต้องนำพาทีมของตนเข้าเส้นชัยด้วยการ วิ่ง ว่ายน้ำ พายเรือคายัค และปั่นจักรยาน ซึ่งสนามแข่งขันจะถูกจัดวางไว้และสลับสับเปลี่ยนโดยไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถแข่งขันระยะยาว หรือเรียกว่ามืออาชีพ
แข่งขันทีมละ 2 คน 
ระยะการแข่งขันรวม 80 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ประเภทกีฬา
 - วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ
 - ว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุ(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)
 - ปั่นจักรยานในเส้นทางธรรมชาติ
 - พายเรือคายัค พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)


“สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์" แข่งขันแบบทีม ทีมละ 2 คน และประเภทเดี่ยว เส้นทางการแข่งขันไม่เกิน 30กิโลเมตร ผู้แข่งขันจะร่วมแข่งขันด้วยกีฬาเพียง 2 ชนิดคือ ปั่นจักรยานและวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญการแข่งขันว่ายน้ำหรือพายเรือคายัค ทั้งนี้ สเปิดโอกาสให้ลงแข่งขันเป็นทีมหรือประเภทเดี่ยวได้ตามที่ต้องการ
แข่งขันทีมละ 2 คน  และประเภทเดี่ยว
ระยะการแข่งขันรวม 20 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ประเภทกีฬา
 - วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ
 - ปั่นจักรยานในเส้นทางธรรมชาติ

อัตราค่าสมัคร

 
RACE CATEGORYENTRY FEEREMARK
ADVENTUREทีมละ 3,000 บาทหากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 2,500 บาท
EXTREMEทีมละ 3,000 บาทหากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 2,500 บาท
SPRINT ADVENTURE (Teams of 2)ทีมละ 2,000 บาทหากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 1,500 บาท
SPRINT ADVENTURE (Individual)ประเภทเดี่ยวราคา 1,000 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 750 บาท

 สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ
•    ประกันอุบัติเหตุในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562
•    เสื้อที่ระลึกการแข่งขันตามระยะและประเภทการแข่งขัน
•    เหรียญที่ระลึกการแข่งขันตามประเภทและระยะการแข่งขัน
•    ถ้วยรางวัลการแข่งขันสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
•    เงินรางวัลการแข่งขันสำหรับการแข่งขัน
•    อาหารในงานเลี้ยงต้อนรับ 1 มื้อ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2562เวลา 19.00-20.30น. เฉพาะผู้แข่งขันประเภท ADVENTURE , EXTREME และ SPRINT ADVENTURE เท่านั้น สำหรับประเภท TRAIL ADVENTURE สามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา 400 บาท )
•    อาหารกลางวัน 1 มื้อ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2562หลังเส้นชัย สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน)
•    อาหารในงานเลี้ยงฉลองชัยชนะ 1 มื้อ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2562เวลา 18.30-20.30น. เฉพาะผู้แข่งขันประเภท ADVENTURE , EXTREME และ SPRINT ADVENTURE เท่านั้น สำหรับประเภท TRAIL ADVENTURE สามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา 400 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com